top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину «Starmod», розташованого на доменному імені www.starmod.eu, від імені якого діє ТОВ "СТЕТМАН" (ЄДРПОУ 45408101), який є платником єдиного податку, далі по тексту - «Продавець» або «Виконавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним шляхом через Інтернет-магазин, і розміщує Оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-магазині www.starmod.eu

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця офертою, відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України, адресоване невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі додатки.
1.2. «Сайт Продавця» або «Інтернет-магазин» — засіб для представлення або реалізації товару, роботи або доручення шляхом здійснення електронної угоди доступних для перегляду Покупцями на інтернет-ресурсі за посиланням:
www.starmod.eu, де розміщені Товари Продавця.
1.3. «Товар» — сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів, кріплень, та інших компонентів які мають загальну назву «Starmod».
Кожен Товар що виставляється на Сайті Продавця має свою торгову назву та артикул.
1.4. «Замовлення» — дії Покупця, що здійснюються з використанням Сайту Продавця, з метою надання Доручення або придбання окремих позицій із переліку Товарів, запропонованого до продажу на сайті Інтернет-магазину, що полягають у передачі Продавцю повідомлення про намір придбати Товар.
1.5. «Робочий час» — час роботи Інтернет-магазину - цілодобово/щоденно, проте обробка замовлень здійснюється з 10:00 год до 17:00 год з понеділка по п’ятницю, за винятком святкових та неробочих днів.
1.6. «Покупець» або «Замовник» — фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, що містяться у цій Оферті.
1.7. «Форма замовлення» — інформація, що надсилається Продавцем Покупцю, що містить наступні відомості: найменування Товару, щодо якого між Продавцем та Покупцем укладено Договір, кількість Товару, вартість одиниці Товару та Доручення, загальна вартість Замовлення, умови доставлення, термін доставлення, умови оплати, дата Замовлення та інші відомості на розсуд Продавця.
1.8. «Доручення» — окрема послуга, яку Виконавець може надавати за згодою та на замовлення Замовника, що охоплює замовлення від імені Покупця обладнання та подальше укомплектування (адаптацію) Товарами обладнання, яке передається Покупцем або входить в Замовлення.
Інші терміни, використовувані в цій Оферті, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується продати Товар відповідно до Замовлення та, додатково, за Дорученням об’єднати весь комплект Товарів, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити Товар або об’єднаний за Дорученням комплект Товарів за цінами, зазначеними в описі Товару на відповідній сторінці Сайту Продавця, Формі замовлення або за іншою ціною, узгодженою Сторонами шляхом Замовлення через Інтернет-магазин на умовах цієї Оферти, остання редакція якої розміщена на Сайті Продавця.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Продавця та (або) надання Доручення означає, що Покупець згоден з усіма умовами цієї Оферти.
3.2. Адміністрація сайту Продавця має право вносити зміни до Оферти без попереднього повідомлення Покупця.
3.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на вебсайт Інтернет-магазину. Термін дії Оферти щодо конкретних, окремих позицій Товару, представленого на Сайті Продавця та Доручення, може бути обмежений терміном наявності відповідних позицій на складі Продавця або умовами цієї Оферти.
3.4. Продавець надає Покупцеві правдиву інформацію на сайті Інтернет-магазину про Товар(и), основні споживчі властивості, гарантійний термін та можливості виконання Доручення на замовлення Покупця.
3.5. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного Договору, тобто публічної Оферти Інтернет-магазину, є факт оформлення замовлення та оплати замовлення в розмірі зазначеному у п. 4.8 цієї Оферти.
3.6. Здійснюючи акцепт у порядку, визначеному п. 3.5 цієї Оферти, Покупець підтверджує, що він ознайомлений, згоден, повністю і беззастережно приймає всі умови Договори у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті Оферти та додатках, які є невід'ємною частиною.
3.7. Сторони погоджують, що Товар по цьому Договору може створюватись під індивідуальне замовлення Покупця, в т.ч. за Дорученням, виходячи з цього Покупець не має права з моменту здійснення оплати відмовитися від Товару належної якості.
3.8. Після укладення, договір не може бути відкликаний.
3.9. Договір не вимагає скріплення печатками та/або підписання Продавцем та Покупцем та зберігає при цьому юридичну силу. Електронні копії документів, у тому числі електронне листування, прирівнюється до оригіналів документів та не потребують затвердження на матеріальних носіях, папері. Сторони можуть окремо використовувати електронно-цифровий підпис (ЕЦП), відбитки підписів, сервіси для обміну електронними документами. Електронні повідомлення та копії документів вважаються отриманими на наступний робочий день з 00 год 00 хв за київським часом.
3.10. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на сайті
www.starmod.eu є власністю Продавця.
3.11. Товари продаються виключно для особистого користування.
3.12. Інформаційні матеріали, представлені на Сайті Продавця, мають довідковий характер і неспроможні повною мірою передавати правдиву інформацію про певні властивості та характеристики Товару та умов Доручення, таких як: колір, форма, розмір та упаковування. В разі виникнення у Покупця питань, що стосуються зазначених властивостей та характеристик, Покупцеві необхідно звернутися за телефоном +380 (97) 280-58-40 або написати на ел. пошту
go@starmod.eu.

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПЛАТА ЗА ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину. По деяким позиціям ціна за Доручення може включатись в ціну Товару. У разі оформлення гуртового замовлення Товару остаточна ціна може бути надіслана Покупцю у Формі замовлення за допомогою електронної пошти для підтвердження.
4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару та плату за виконання Доручення.
4.3. У випадку зміни ціни на замовлений Товар та (або) та плати за виконання Доручення Продавець зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів проінформувати Покупця про такі зміни.
4.4. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар та плати за виконання Доручення допускається лише за умови зміни обсягу або характеру виконуваних робіт з виготовлення замовлення, договірна ціна підлягає зміні та погоджується Сторонами окремо.
4.5. Продавець може вказувати вартість доставлення Товару та плати за виконання Доручення на сайті Інтернет-магазину або повідомляти її Покупцеві при оформленні замовлення.
4.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів.
4.7. Покупець здійснює оплату ціни Договору шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця або іншими способами платежів, передбаченими чинним законодавством України.
4.8. Спосіб оплати — попередня оплата Замовлення у розмірі 100% (сто відсотків). Оплата проводиться в гривні або в іноземній валюті за курсом НБУ та ціною Товару, що діє на дату здійснення платежу.
4.9. При оплаті на валютний рахунок Продавця оформляється Заява з особистими даними Покупця в тому числі, але не обмежуючись: ПІБ, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення Товару та надання Доручення здійснюється Покупцем за телефоном +380 (97) 280-58-40 або через сервіс сайту Інтернет-магазину.
5.2. Затвердивши Замовлення обраного Товару та певних Доручень, Покупець надає необхідну інформацію, зазначену у п. 5.3. цієї Оферти.
5.3. При оформленні Замовлення Покупець зобов'язується надати наступну інформацію:
5.3.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або зазначеного їм особи (одержувача), найменування юридичної особи і його представника;
5.3.2. повні банківські реквізити для виставлення Рахунку (при необхідності);
5.3.3. адреса, на яку слід доставити Товар (за умови, що доставлення до адреси Покупця);
5.3.4. адреса електронної пошти;
5.3.5. контактний телефон.
5.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця.
5.5. Продавець надсилає Покупцеві Форму замовлення з усіма даними замовлення, а Покупець зобов'язується ознайомитися з нею та зробити оплату за Товар. Оформлене Покупцем Замовлення є повідомленням Покупця про намір придбати Товар на даних умовах. Факт оформлення Покупцем Замовлення та передачі Продавцю повідомлення про намір придбати Товар підтверджується шляхом надсилання Продавцем повідомлення за адресою електронної пошти Покупця або заповнивши поля Форми замовлення.
5.6. При оформленні Замовлення за телефоном, Покупцю разом із Формою замовлення надсилається ця Оферта. Сплачуючи за товар, Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.
5.7. Тільки після того, як Продавець надішле підготовлену Форму замовлення Покупцеві Покупець може оплачувати Замовлення.
5.8. На товар, що передається Покупцю передаються документи, відповідно до чинного законодавства України.
5.9. Продавець зобов'язується розпочати виготовлення роботи за Дорученням на наступний робочий день з моменту одержання суми передоплати, передбаченої п. 4.8. цієї Оферти та виконати Замовлення протягом 5 днів. Коли для перероблення Товару потрібен додатковий час, то орієнтовний термін виготовлення повідомляється Продавець окремо.
5.10. За правдивість наданих Покупцем Продавцю відомостей і вимірів, необхідних для здійснення Замовлення, відповідальність несе покупець.
5.11. Продавець залишає за собою право відмови від виготовлення будь-якого Товару або виконань Доручень без пояснення причин.
5.12. При оформленні Замовлення на Товар та надання Доручення Покупець погоджується з умовою, що, можливо проводитиметься зняття технічних елементів оригінального комплекту Starlink з метою подальшої установки додаткових елементів. Дана процедура наводить до деформації технічних елементів, тому вони не підлягають зворотній передачі Покупцю, Продавцю та компанії-виробнику. Повернути первісний вигляд пристрою після вироблених робіт не представляється можливим.
5.13. У випадку здійснення Покупцем оплати за Товар у не Робочий час дня, зарахування коштів здійснюється у Робочий час наступного за ним робочого (банківського) дня.
5.14. Заповнюючи Форму замовлення ви погоджуєтесь на обробку ваших персональних даних. З нашою політикою конфіденційності ви можете ознайомитись за посиланням:
www.starmod.eu

6. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ ТА ПОВЕРНЕННЯ

6.1. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов'язаний в встановлений Договором термін доставити Товар у місце, вказане Покупцем в межах України (за виключення тимчасово окупованих територій).
6.2. Місце дос​​тавки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.
6.3. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки та виготовлення замовлення, терміну доставки та вказується у Формі замовлення. Термін доставки Товару вказується Продавцем приблизно, через те, що транспортна компанія може встановити інший термін, виходячи з умов логістики.
6.4. Інформація про Товар, умови гарантії на Товар доводиться до відома Покупця у документації, що додається до Товару.
6.5. Оформлення повернення коштів за Товар займає від 3 до 10 робочих днів після отримання та огляду Товару у нашому сервісному центрі. Зверніть увагу, що у разі повернення Товару Продавець не бере на себе оплату витрат за пересилання такого Товару.
6.6. Повернення Товару здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) днів після передачі Товару Покупцеві, якщо збережено товарний вигляд Товару, споживчі властивості Товару, а також документ, що підтверджує факт та умови купівлі вказаного Товару. У разі такої відмови Покупця від Товару Продавець повертає Покупцеві сплачену ним грошову суму за Товар, за вирахуванням понесених витрат Продавця на банківські комісії та доставку повернутого Замовлення від Покупця, у строк, передбачений законодавством України (за умови надання всіх необхідних документів від покупця). Датою повернення буде вважатися день списання коштів з рахунку Продавця. При поверненні передоплати, сплаченої Покупцем у безготівковому порядку, банківські комісії, сплачені Покупцем у зв'язку з цим, Продавцем не компенсуються.
6.7. Разом із поданням вимог відповідно до п. 6.6. цієї Оферти Покупець зобов'язується повернути Продавцю Товар, вказаний у Замовленні. Факт здійснення повернення товару підтверджується актом про повернення товару та підписується Продавцем і Покупцем.
6.8. У разі виявлення гарантійного випадку, ви можете надіслати фото та опис проблеми на нашу ел. адресу go@starmod.eu ми з радістю Вас проконсультуємо, та допоможемо у розв'язанні питання.
6.8.2. Гарантія НЕ розповсюджується на:
механічні пошкодження;
подряпини, потертості та порушення цілісності Товару, які виникли під час експлуатації;
недоліки спричинені відсутністю належного догляду або неправильною експлуатацією;
на змінні деталі;
самостійний ремонт;
пошкодження, які виникли внаслідок погодних умов;
повернений Товар без збереження повної комплектації.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Покупцем Товарів, куплених по Договору. З повною інструкцією ви можете ознайомитись за посиланням: www.starmod.eu.
7.2. Продавець має право передавати свої права та обов'язки з виконання Замовлення Покупця третім особам, залишаючись відповідальним перед Покупцем за надання замовленого Покупцем товару.
7.3. Продавець має право на здійснення запису телефонних переговорів із Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації про Покупця та/або передачу її особам, не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, а також своєчасно виявляти та припиняти такі спроби.
7.4. Право власності на вказаний в Замовленні Товар, а також ризик його випадкової загибелі або пошкодження переходять до покупця з моменту передачі йому товару.
7.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації,  наданої Покупцем під час оформлення Замовлення. Продавець звільняється від відповідальності за порушення умов доставки у разі повідомлення покупцем при оформленні Замовлення неправдивих даних про себе.
7.6. Покупець несе відповідальність за правдивість наданої інформації при оформленні Замовлення.
7.7. Купуючи Товар ви розумієте, що Продавцю не належать права інтелектуальної власності на всі комплектуючі, до яких може входити обладнання компаній «Starlink» (SpaceX) зазначені компанії мають власні умови використання з якими ви маєте ознайомитись, перед оформленням Замовлення за посиланнями: www.starlink.com та www.spacex.com. Серед іншого це те, що Starlink забороняє використовувати свій комплект під час руху та що такі дії можуть потягти за собою анулювання обмеженої ліцензії на ваш комплект. Продавець не несе жодної відповідальності за правила використання обладнання компаній «Starlink» Покупцем.
7.8. Покупець погоджується та несе відповідальність за вжиття належних запобіжних заходів для забезпечення того, щоб кріплення обладнання Товару було встановлено на горизонтальній поверхні, яка дозволятиме міцно закріпити Товар використовуючи магнітне кріплення. Покупець розуміє, що обладнання, яке впало на дорогу або з судна через неналежне встановлення, може спричинити серйозні нещасні випадки, що можуть призвести до тілесних ушкоджень та самостійно несе відповідальність за це.
7.9. Продавець не несе жодної відповідальності за використання Покупцем Товару та наслідки, що можуть бути спричинені внаслідок неналежного використання та кріплення до металу неналежної якості.
7.10. Продавець відповідає за робочий та технічний стан обладнання під час його отримання Покупцем.
7.11. Продавець докладе всіх зусиль для дотримання термінів доставки, але доставка здійснюється також з урахуванням термінів, встановлених транспортною компанією. Продавець не несе відповідальності за збільшення терміну доставки Товару, якщо транспортною компанією були встановлені інші терміни доставки з урахуванням логістичних особливостей, форс-мажорних обставин і інших причин.
7.12. Обов'язок Продавця по передачі Покупцеві Товарів, що входять в Замовлення, виникає тільки після укладення між Покупцем та Продавцем договору купівлі-продажу Товарів, момент висновки якого визначається в відповідно до пункту 3.5 цієї Оферти.
7.13. У випадку нездійснення Покупцем передоплати суми Замовлення в встановлений пунктом 4.8 Оферти в розмірі та строк, зазначений у Формі замовлення, дана несплата визнаватиметься Продавцем як односторонню відмову Покупця від виконання цієї Оферти, що буде означати розірвання договору купівлі-продажу Товарів, укладеного між Покупцем та Продавцем, в односторонньому порядку (за ініціативи Покупця) і припиняти:
обов'язок Продавця перед Покупцем продати останньому Товару на умовах передоплати;
право вимоги Покупця до Продавця про продаж Покупцеві Товару на умовах передоплати.


8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. Претензії Покупців розглядаються Продавцем у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.
8.2. Претензії Покупця приймаються Продавцем до розгляду за електронною поштою go@starmod.eu.
8.3. При розгляді спірних ситуацій Продавець має право запросити у Покупця всю необхідну документацію для вирішення ситуації, що склалася. В разі ненадання Покупцем документів після закінчення дії гарантійних зобов’язань, претензія не підлягає до розгляду Продавцем.
8.4. Продавець і Покупець, беручи до уваги характер послуги, що надається, зобов'язуються у випадку виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок урегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.
8.5. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
8.6. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору та правил не тягне за собою недійсність решти положень.


9. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
ТОВ "СТЕТМАН" 

(ЄДРПОУ 45408101)

тел. +380 (97) 280-58-40

bottom of page